Американски научен център в София организира провеждането на два безплатни семинара

Американски научен център в София заедно с Николай Димитров от trainer.bg организира провеждането на два безплатни семинара:

Презентационни умения - целта на  участниците е да усъвършенстват уменията си за общуване с аудитория или т.нар "говорене пред хора".

 

Курсистите подобряват уменията си

  • да говорят уверено и без притеснение пред голяма или малка аудитория;
  • да структурират подходящи речи;
  • да използват най-добре своите силни страни при говорене пред хора;
  • да познават себе си по-добре и да контролират поведението си;
  • да се подготвят за всяка презентация по начин, който да им осигури успех;
  • да оформят дизайна на презентацията си, ако имат нужда от слайдове.

 

Мисловни карти - мисловното картиране е мощен инструмент за организиране мислите на хартия. Въведени са от Тони Бюзан, но всъщност това е идея, стара като света. Мисловните карти дават възможност за проследяване на една идея и всички свързани с нея понятия, идеи, разклонения, разновидности и какво ли още не. 

 

Условия за участие:

• в семинарите могат да участват само студенти от хуманитарните науки

• един човек може да присъства само на един от двата семинара по избор

 

За да се запишете, изпратете имейл на library@arcsofia.org, съдържащ: три имена, факултет, специалност, курс (година на обучение).

Семинарите ще бъдат на български език и ще се проведат на 13 и 15 май 2013 г. в сградата на АНЦС от 18 - 20 ч.

 

Краен срок за записване - 30 април 2013 г.

 

Краен срок за уведомяване на участниците по имейл - 8 май 2013 г.

 

![](http://arcsofia.org/assets/uploads/event/97/Mind-Mapping-Applications_in... '')

Gallery: