Представяне на английското издание на книгата на д-р Филип Димитров "Светлина на човеци"

THE AMERICAN RESEARCH CENTER IN SOFIA FOUNDATION

ФОНДАЦИЯ „АМЕРИКАНСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР-СОФИЯ“

CORDIALLY INVITES YOU TO THE PRESENTATION OF THE ENGLISH EDITION OF DR. PHILIP DIMITROV’S PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL NOVEL

“LIGHT OF MEN”:

СЪРДЕЧНО ВИ КАНИ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА АНГЛИЙСКОТО ИЗДАНИЕ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ И ФИЛОСОФСКИ РОМАН НА Д-Р ФИЛИП ДИМИТРОВ

„СВЕТЛИНА НА ЧОВЕЦИ“:

MARCH 29, 2022, 6:00 PM, 75 VASIL PETLESHKOV ST., SOFIA

29 МАРТ, 2022 г., 18:00 ч., УЛ. „ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ“ No. 75, СОФИЯ